دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی مدیران ارشد
 • پژوهش و آموزش
 • ُسیستم نوبت دهی
 • کارکنان


نوبت دهی حضوری
نوبت دهی تلفنی
نوبت دهی اینترنتی
راهنمای استفاده از سیستم نوبت دهی
واحد IT
 

معرفی دکتر محمد بیگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۱ | 

دکتر ربابه محمد بیگی

دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

فوق تخصص نازایی

بیمارستان شهید اکبرآبادی چهارراه مولوی

پست الکترونیک: Robab20@yahoo.com

ملیت : ایرانی

محل تولد : ابهر- زنجان ایران

اطلاعات شغلی و کارهای اجرایی

 • معاون اموزشی گروه زنان ومامایی دانشکده پزشکی   از سال 1373 تا 1387
 • عضو کارشناسی شورای نظام پذیرش وبررسی پشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1378
 • عضو افتخاری پژوهشکده رویان از سال 1381 تا کنون
 • عضو شورای  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان از سال 82 به مدت 6 ماه
 • عضو کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی سال 84 و89-88
 • عضو شورای  پژوهشی دانشکده پزشکی کردستان سال 85 بمدت  یکسال
 • رئیس  بخش بعد از زایمان  سال 85
 • عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی تخصصی دستیاری زنان و زایمان از سال87 -85
 • عضو هئیت داوران مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 86 تا کنون
 • عضو کمیته پشتیبانی برنامه ریزی راهبردی تخصصی دستیاری زنان و زایمان از سال 88-86
 • عضو شورای  پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 87 تا کنون
 • عضو شورای  پژوهشی(توسعه تحقیقات بالینی) مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت از 1388 تا کنون
 • عضو کمیسیون تخصصی زنان وزایمان اداره کل نظام پزشکی قانونی استان کردستان 88 بمدت یکسال
 • رئیس درمانگاه  بیمارسهتان بعثت از سال 88 تا کنون
 • عضو کمیته ارزشیابی تخصصی زنان وزایمان وزارت بهداشت و درمان در سال 88
 • عضو کمیته  تخصصی سزارین دانشگاه علوم پزشکی کردستان در 89
 • عضو کمیته علمی تخصصی انجمن علمی تخصصی باروری و نا باروری ایران از سال 1385 تا کنون
 • نماینده انتخابی مرکز باروری ناباروری مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت در انجمن باروری نا باروری از سال 1387 تا کنون
 • هیئت رئبسه کنفرانس تازه های کانسرهای ژنیکولوژیک

سوابق تحصیلی

 •   جهاد دانشگاهی ایران،گواهینامه یک ساله دوره پیشرفته درمان باروری و ناباروری سال 1381
 •  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،دانشنامه تخصصی سال 1373
 •  دانشگاه تهران،دوره طب عمومی،دانشنامه دکترای پزشکی سال 1367
 •  کارگاه آموزشی ثبت داده های پزشکی (Medical Recording) 23/3/1387
 • Advanced Course of Ultra-Sonography in Obstetrics, Gynecology and Infertility April 16-18, 2008 Yazd, Iran
 • Workshop of  Hystroscopy, Myomectomy & Ceptoplasty 12th July 2007 in Avesina Research Institue ACECR/Tehran
 • Workshop of Operative Laparoscopy 12th September 2006 Royan Institue , Tehran , Iran
 • Workshop of Trans-Vaginal Endoscopy September 4-6 ,2005 Royan Institue , Tehran , Iran
 • Workshop of Operative Histroscopy September 13-14,2003 2005 Royan Institue , Tehran , Iran
 • Critical Thinking and judgment KurdistanUniversity 7/8/88

 • کارگاه آموزشی کوریکولوم مبتنی بر تظاهرات بالینی 4/5/88 دانشگاه علوم پزشکی              کردستان
 • کارگاه آموزشی   RCT و نحوه ثبت آن 7/3/88 لغایت 8/3/88 دانشگاه علوم پزشکی          کردستان
 • کارگاه آموزشی ادغام در آموزش پزشکی 27/1/88 دانشاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزش  روش تدریس مبتنی بر هوش هیجانی22/12/87 دانشگاه علوم پزشکی          کردستان
 • کارگاه آموزشی   مدل آموزشی برنامه تظاهرات بالینی 14/12/87 لغایت 15/12/87             دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی  آزمون مدیریت مشکل بیمار PMP 17/11/87 دانشگاه علوم پزشکی           کردستان
 • کارگاه آموزشی  کارگاه پژوهش کیفی 10/11/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی   جستجوی منابع الکترونیکی 14/10/87 لغایت 16/10/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی خلاقیت 5/10/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال پزشکی ملی 28/9/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی پژوهش در آموزش 14/9/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی روش های دریس مبتنی بر IT و ارزش یابی مستمر 2/8/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی مراقبت های قبل و بعد از زایمان9/6/87 لغایت 10/6/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی مستمر صلاحیت بالینی دستیاران(پورت فولیو) 4/2/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی مستمر صلاحیت بالینی دستیاران(Mini Cex) 21/1/87 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی 11/12/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(مدیریت استرس) 27/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(مدیریت زمان) 20/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی(جرأت مندی) 13/10/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزشی OSCE (آموزش بالینی با ساختار هدفمند) 7/9/86 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • Workshop on Log Book 2nd August 2007 Kurdistan University of Medical Science
 • کارگاه آموزش مقدماتی SPSS7/8/85 لغایت 8/8/85 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزش بانک های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی28/5/85 لغایت 29/5/85 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • Workshop on Multiple Choice Questions And
 • Student Evaluation 25,26 May 2006 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Evidence Based Medicine
 • 2,3 March 2006 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Analyzing Qualitative Data With Quantitative Methods 16
 • February 2006 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Research in Education 14,16 February 2006 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Research Methodology 22-26 January 2006 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Scientific Writing 3August 2005 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop Evidence Based Medicine 6,7 December 2004 Kurdistan University of Medical Science
 • Workshop on Computer Training August 2004 Kurdistan University of Medical Science
 • گواهینامه  آموزشی ICDL 10/4/83 لغایت 20/9/83
 • دوره آموزشی مشاوره شیر دهی 15/3/1383 لغایت 16/3/1383 در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه آموزش بر اساس حل مشکل(PBL) 29/3/82دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • کارگاه عملی روش های پیشرفته در درمان نازایی از 26/10/1379 لغایت 29/10/1379 در پژوهشکده رویان
 • کارگاه آموزش تدوین طرح درس 7/3/1377 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 • اولین کارگاه آموزش مقاله نویسی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تجارب شغلی (تدریس و تحقیق)

 • بیمارستان بعثت از سال 1373 تا کنون
 • دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1373 تا 1374
 • دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1367 تا 1368
 • آموزش و پرورش شهرستان ابهر در سال 1361-1360
 • جهاد سازندگی شهرستان ابهر-خرمدره از سال 1369 تا 1360

تقدیر نامه ها

 • تقدیر نامه از اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کردستان در سال 1389
 • تقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی کردستان در راه اندازی دوره دستیاری زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1389
 • تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطلاع رسانی به عنوان عضو دفتر مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال1388
 • تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت احراز رتبه مناسب نشریه علمی،پژوهشی دانشگاه در بین نشریات علوم پزشکی کشور در سال 1388
 • تقدیر مدیر امور تحقیقات و اطلاع رسانی پزشکی به علت نمایه شدن مجله علمی دانشگاه در سه ایندکس بین المللی در سال 1388
 • تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به علت کسب رتبه دوم در تکریم ارباب رجوع در سطح کشور بعثت در سال 1387
 • تقدیر از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی بعثت به مناسبت همکاری در برگزاری بزرگداشت سالروز ولادت امام رضا(ع) 1387
 • تقدیر ریاست محترم دانشکده پزشکی در جهت برنامه ریزی و پیشبرد اهداف اموزشی1387
 • تقدیر معاون اموزشی مرکزپزشکی  اموزشی  درمانی بعثت در برگزاری جشنواره اموزشی دانشگاه
 • تقدیر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به علت کسب افتخار برترین فرآیند آموزشی در اولین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال 1386
 • تقدیر از رئیس پانزدهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران در خصوص داوری مقالات کنگره در سال 1387
 • انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط بیمارسان بعثت در سال 1387
 • تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در دوره جانشینی به عنوان مدیر گروه در سال 1386
 • تقدیر معاون آموزشی مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت در جهت برگزاری جلسات مرگ مادر در سال 1385
 • تقدیر نامه از ریاست محترم مرکز پزشکی،آموزشی،درمانی  بعثت به علت شرکت مستمر در جلسات CPC و مورنینگ مشترک بیمارستان بعثت در سال 1385
 • تقدیر نامه از رییس دانشکده پزشکی کردستان از فعالیت  به عنوان معاون گروه زنان در سال 1385
 • تقدیر نامه مدیر گروه آموزشی زنان ،ریاست محترم دانشگاه،معاون محترم اموزشی دانشگاه ،ریاست محترم دانشکده پزشکی  در جهت اخذ مجوز دستیاری در سال 1385 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال1385
 • تقدیر نامه معاون آموزشی دانشگاه در جهت حضور مستمر در کنفرانس های بیمارستانی در سال 1384
 • تقدیر نامه از دبیر علمی سمینار سراسری بهداشت زنان از مشارکت در برگزاری سمینار در سال 1384

مقالات :

 1. The incidence of congenital anomalies in infants have been by assisted reproductive technology (ART). Iranian Journal of Medicine, Vol. 8,Suppl 1, Winter 2010 ; 9-10

 1. Mohammadbeigi R, Fatholapour A. Ectopic pregnancy and related factor in Sanandaj. Iranian Journal of Medicine, Vol. 7,Suppl 1, Winter 2009 ; 6-7
 2. Robabe Mohamad beyghi, Nasrin Aliramaei.Relationship of menopausal symptoms with range depression in postmenopausal women

 1. بررسی میزان پذیرش نورپلانت در زنان مصرف کننده در شهر سنندج................
 2. ربابه محمد بیگی،بهرام نیک خو بررسی میزان برئز مول هیداتیدی فورم و ارتباط آن با سن مادر،فصل و ماه بستری،گراویدیتی و نژاد در بیمارستان حضرت رسول (ص) سنندج از خرداد 1373 لغایت خرداد 1377.فصلنامه علمی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال چهارم، شماره 12 بهار 1378: 7-2
 3. نسرین علیرمائی، ربابه محمد بیگی. مقایسه سلامت روانی زنان یائسه و غیر یائسه. مجله باروری و یاخته های بنیادی شماره 19 سال 1386 صفحه 102
 4. ربابه محمد بیگی، عزت ا... رحیمی. میزان بروز نقص طناب عصبی در نئزادان در بیمارستان بعثت سنندج در سالهای 80-1377. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال ششم، شماره 2 (پی در پی22) زمستان 1380: 40-36
 5. ربابه محمد بیگی. بررسی شیوع ناباروری در شهر سنندج در سال 1381. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال هفتم، شماره 1 (پی در پی 25) پائیز 1381: 26-22
 6. ربابه محمد بیگی،اسدا.. فتح ا... پور. بررسی شیوع دفع مکونیوم و عوارض آن در طی زایمان در شهر سنندج در سال 1382. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال هشتم، شماره 4(پی در پی 32) تابستان 1383: 47-42
 7. اسدا... فتح ا... پور، ربابه محمد بیگی. بررسی تأثیر مصرف Tranexamic Acid (TEA) در بیماران هموفیلی شهر سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال نهم، شماره 1 (پی در پی 33) پائیز 1383: 42-37
 8. ربابه محمد بیگی، عزت ا... رحیمی.اثر سزارین بر کاهش باروری زنان حامله شهر سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال نهم، شماره 2 (پی در پی 34) زمستان 1383 :44-40
 9. ربابه محمد بیگی. حاملگی نا به جا(EP) و عوامل رتبط با آن در شهر سنندج.کتابچه خلاصه مقالات سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن 16 و 17 اردیبهشت 1388: 113-112
 10.  
  شرکت در مجامع علمی و بین المللی به صورت سخنران و ارایه پوستر

موضوع

محل برگزاری

نام همایش

تاریخ برگزاری

آنومالی های مادرزادی در نورادان حاصل از (سخنران)ART

شیراز

شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین الملی باروری و ناباروری

14/12/88

حاملگی خارج از رحم و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج(پوستر)

کردستان

سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت(بیماریهای مزمن)

16/3/88

حاملگی خارج از رحم و عوامل مرتبط با آن در شهر سنندج(سخنران)

تهران

پانزدهمین کنگره سراسری

باروری و نا باروری ایران

30/11/87

کردستان

مراقبتهای قبل وبعداز زایمان

9/6/87

یزد

چهارهمین کنگره سراسری

باروری و ناباروری ایران

1/12/86

تهران مرکز آفرینشهای کودک و نوجوان

سیزدهمین کنگره سراسری

باروری و ناباروری ایران

2/12/85

خونریزی های غیر طبیعی در زنان(سخنران)

کردستان

کنفرانس اورژانسهای حاملگی

25/2/85

بررسی شیوع ناباروری در سنندج(سخنران)

کردستان

اولین سمینار سراسری

بهداشت زنان

7/2/84

کردستان

مراقبت های زایمان

20/10/83

تهران

دهمین کنگره سراسری

باروری و ناباروری ایران

25/11/82

کردستان

برنامه مدون آموزش مداوم

12/12/78

هیپرتانسیون حاملگی

کردستان

برنامه مدون آموزش مداوم

16/2/74

Relationship of menopausal

Symptoms with range depression

in postmenopausal women

Beijing ,China

The 5th World Congress

For Psychotherapy

12/Oct/2008

Zagreb ,Croatia

7th World Congress of

Perinatal Medicine

21/Sep/2005

 1. شرکت در مجامع علمی و بین المللی
 2. شانزدهمین کنگره ملی واولین کنگره بین المللی باروری و نا باروری   3/3/2010  شیراز 
 3. کنفرانس آموزش پزشکی در هزاره سوم  8/11/1388  ایران، تهران     
 4. سمینار لیزر در جراحی      2-1/11/1388    شهیدبهشتی، تهران   
 5. کنگره کشوری حفظ باروری  24-23/10/1388    پژوهشکده ابن سینا
 6. سمپوزیوم ماهیت حقوقی محتوای رضایت نامه های درمانی    10/10/1388   رویان، تهران          
 7. کنفرانس مقابله با آنغلونزای H1N1 در بارداری  1/9/1388    وزارت بهداشت    
 8. هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران   18 -14/8/1388     تهران    
 9. 10th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine
 10. 23-25/sep/2009 Tehran-Iran 
 11. پانزدهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری30/11- 2/12/1387 تهران     
 12. 9th  Royan International Congress on Reproductive Biomedicine   
 13. 26-29/Aug/2008 Tehran-Iran
 14. کارگاه پیشرفته سونوگرافی در زنان، زایمان و نازایی30-28/1/1387 یزد                         
 15. چهاردهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری3-1/12/1386 یزد                        
 16. کنفرانس آسم    9/7/1386    کردستان    
 17. X8th   Royan International Congress on Reproductive Biomedicine 
 18.           5-7/sep/2007  Tehran-Iran    
 19. دومین جشنواره بین المللی دانشجویی و سمینار طب تولید مثل   23-21/2/1386   یزد                        
 20. سیزدهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری(2+1)  4-2/12/1385  تهران                   
 21. 7th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine       
 22.         13-15/sep/2006 Tehran-Iran    
 23.  اولین هکلیش سالانه سونوگرافی در زنان و مامایی   6 -3/5/1385     شهیدبهشتی، تهران
 24. دهمین کنگره زنان و مامایی       27/8-1/9/1385      تهران      
 25. دوازدهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری(2+1) 19-18/12/1384      ایران، تهران            
 26. ششمین کنگره بین المللی زنان و مامایی     8-4/9/1384      تهران     
 27. 6th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine   
 28.           7-9/sep/2005 Tehran-Iran    
 29. یازدهمین کنگره سراسری باروری و نا باروری 7-6/12/1383 تهران    
 30. نهمین همایش سالیانه بیماری های زنان و مامایی   30/8-4/9/1383  تهران                      
 31. 5th Royan International Research Award’s Scientific Congress
 32.        1-3/sep/2004  Tehran-Iran 
 33. 7th World Congress of Perinatal Medicine    24-21/9/2005      
 34.            Zagreb,Croatia         
 35. برخورد با عفونتهای ویروسی در حاملگی     28/3/1383    پژوهشکده ابن سینا 
 36. سمینار سه روزه انجمن متخصصین باروری و نا باروری     22-20/3/1383      تهران  
 37. دهمین کنگره باروری و نا باروری ایران  27-25/11/1382      تهران  
 38. پنجمین کنگره بین المللی زنان و مامایی      20-17/9/1382      تهران     
 39. 4th Royan International Research Scientific Award’s Congress   
 40.          15-17/sep/2003 Tehran-Iran  
 41. سمینار سه روزه انجمن متخصصین باروری و نا باروری    9-7/3/1382   تهران                      
 42. کنفرانس عوارض ناخواسته دارویی    29/11/1381      کردستان      
 43. 3rd Royan International Research Scientific Award’s Congress              
 44.              11-13/sep/2002 Tehran-Iran  
 45. کارگاه پزشک واموزه های قانونی        7-6/4/1381      کردستان       
 46. سمینار بهینه سازی تجویز دارو و پاراکلینیک    3/3/1381      کردستان     
 47. ششمین سمینار ناباروری روشهای پیشرفته درمان نازایی  12-11/12/1380 رویان، تهران              
 48. X2nd Royan International Research Scientific Award’s Congress              …………………….
 49. برنامه مدون آموزش مداوم   31-29/2/1380   کاشان     
 50. اولین کنگره سراسری تحقیقات سرطان   28-25/2/1380      ارومیه    
 51. پنجمین سمینار روشهای یشرفته در درمان نازایی    25-24/10/1379      رویان، تهران             
 52. چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای زنان و مامایی 20-17/8/1379   ایران، تهران             
 53.  اولین سمپوزیوم علمی جشنواره تحقیقات نازایی رویان    6/7/1379   رویان، تهران          
 54. نخستین سمپوزیوم لاپاروسکوپی       9-7/2/1379     لرستان 
 55. کنگره بیماریهای زنان و مامایی       17-13/9/1378     تهران، تهران       
 56. کنگره علمی و بازآموزی سالاته جامعه جراحان ایران    5-1/3/1378  تهران      
 57. سومین کنگره سراسری و بازآموزی زنان و مامایی   23-19/8/1376     ایران، تهران        
 58. سمینار انتقال خون     8-5/4/1376      کردستان       
 59. سمینار استفاده بهینه از دارو و پاراکلینیک 27-26/7/1375 کردستان     
 60. کارگاه طرح درس آموزش بالینی      30/3-1/4/1377      کردستان     

 1. پایان نامه ها (استاد راهنما) دکترای پزشکی
 2. تعیین میزان شیوع پرزانتاسیون Breech در زنان مراجعه کننده به اورژانس زنان بیمارستان بعثت شهرستان سنندج در سالهای 1379-1376 ، اکرم رستم زاده ، 1380-1379
 3. تعیین میزان شیوع انواع سقط در خانم های مراجعه کننده به اورژانس زنانربیمارستان بعثت در سل 1379 ، الهه تاج احمدی ،1380-1379
 4. بررسی فراوانی نسبی علل عدم تمایل به وازکتومی در شوهران خانمهایی که جهت بستن لوله رحمی(توبکتومی) به پایگاه بهداشتی بیمارستان بعثت مراجه کرده اند در 1/10/1379 لغایت 1/4/1380 بمدت 6 ماه ، علی اشرف رادور ، شهریور 1380
 5. بررسی عوامل مرتبط با عفونت پس از زایمان در بیماران بستری شده در بیمارستان بعثت شهرستان سنندج در سالهای 1379-1376 ، سیران کریمی نژاد ، -1381-1380
 6. تعیین فراوانی مکونیوم غلیظ و عوارض آن در زایمان های انجام شده در بیمارستان بعثت سنندج در نیمه اول سال 1382 ، لیلا ساسانی ، نیمسال اول تحصیلی 1382
 7. نتایج پرولاپس احشا لگن ............... ........................
 8. بررسی مقایسه ای نتای هیستروسالپنکوگرافی و لاپاراسکوپی در زنان نازای مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج از سال 1384 تا سال 1386 ، لیلا مجید زاده ،1387
 9. میزان شیوع آنومالیهای مادرزادی در نوزادان حاصل از روش ژهای کمک باروری (Assisted reproductive technology) ، الهام مهدی زاده فر ، 1387

 1. پایان نامه (استاد راهنما) دکترای تخصصی
 2. بررسی میزان تأثیر کلسیم- ویتامین D در موفقیت القای تخمک گذاری ور خانم های نابارور با تشخیص PCOD ، نزهت السادات دانش پور
 3. تأثیر کابرگولین روی جریان خون تخمدان در بیماران PCOD ،سیده ریحانه یوسفی .
 4. طرحهای در دست اجرا :
 5. 1. مقایسه اثربخشی و عوارض استفاده از پساری (pessaryبا  روش جراحی  هیسترکتومی واژینال (total vaginal hysterectomy) در بیماران مبتلا به بیرون زدگی کامل رحم(توتال پروسیدنشیا (procidentia)).

ردیف

نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی یا بخش بالینی جدید

تاریخ تکمیل

محل ایجاد

اسامی همکاران*

1

راه اندازی دوره آموزشی دستیاری

1/7/85

بیمارستان بعثت دانشگاه علوم پزشکی

دکتر شعله شاه غیبی - دکتر رحیم زاده -  دکتر محمد بیگی دکتر ستاره اخوان

دکتر سیدااشهداییدکتر فرهادی فر

دکتر رضاییدکتر صوفی زاده

ردیف

عنوان پایان نامه

تعداد

عنوان دوره تحصیلی

نوع پایا ن نامه

تاریخ

دکتری عمومی گروه پزشکی

دوره تخصصی

دکترا

(Ph.D)

شروع

پایان

محل انجام

اسامی همکاران به ترتیب اولویت (شامل نام متقاضی )

سمت درارتباط با پایان نامه

1

تعیین  میزان شیوع پرزانتاسیون بریچ در زنان زائو مراجعه کننده به اورژانس زنان و بیمارستان بعثت

*

79

80

علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

سیروس شهسواری

اکرم رستم زاده

استاد راهنما

2

تعیین میزان شیوع انواع سقط در خانمهای مراجعه کننده به اورژانس زنان بیمارستان بعثت سال

*

79

80

علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

سیروس شهسواری

الهه تاج محمدی

استاد راهنما

3

بررسی عوامل مرتبط با عفونت پس از زایمان در بیماران بستری شده در بیمارستان بعثت شهرستان سنندج

*

76

79

علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر عزت اله رحیمی

سیران کریمی نژاد

استاد راهنما

4

بررسی فراوانی نسبی علل عدم تمایل به وازکتومی در شوهران خانمهایی که جهت بستن لوله رحمی  به پایگاه بهداشتی بیمارستان بعثت مراجعه کرده اند در تاریخ 1/10/1379 لغایت 1/4/1380 بمدت 6 ماه

*

80

علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

مهندس ناصر رشادمنش

علی اشرف رادور

استاد راهنما

5

تعیین فراوانی مکونیوم غلیظ و عوارض آن در زایمانهای انجام شده در بیمارستان بعثت سنندج در نیمه اول سال 1382

*

علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر عزت اله رحیمی

لیلا ساسانی

استاد راهنما

6

بررسی نتایج پرولاپس احشاء لگنی در بیماران بستری شده در بیمارستان بعثت سنندج سال 1381

*

66

67

دانشگاه تهران

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر بهجتی

استاد راهنما

7

بررسی میزان مول هیدا تیفرم و ارتباط آن با سن مادر- فصل -  ماه بستری گراویتی و نژاد

*

77

78

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

مهندس نلاصر رشاد منش

دکتر بهرام نیکخو

استاد راهنما

8

میزان شیوع آنومالی های مادرزاید در نوزادان حاصل از روش های کمک باروری

*

87

88

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

فردین غریبی

الهام مهدی زاده فر

استاد راهنما

9

بررسی مقایسه ای نتایج هیستروسالپنوگرافی و لاپارسکوپی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 84 تا 86

*

87

88

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر امیر مولانایی

لیلا مجیدزاده

استاد راهنما

11

بررسی عوامل مرتبط با حاملگی نابجا در بیماران حامله بستری در بخش زنان بیمارستان بعثت شهرستان سنندج.

*

79

80

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر عزت اله رحیمی

فوزیه آبام

استاد راهنما

بررسی میزان تأثیر کلسیم- ویتامین D در موفقیت القای تخمک گذاری ور خانم های نابارور با تشخیص PCOD ، نزهت السادات دانش پور

*

89

90

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

دکتر عبدالرحیم افخم زاده

نزهت السادات دانش پور

استاد راهنا

تأثیر کابرگولین روی جریان خون تخمدان در بیماران PCOD .

*

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر ربابه محمد بیگی

سیده ریحانه یوسفی

استاد راهنما

ردیف

عنوان

نوع

مرجع اهدا کننده

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

سمت در ارتباط با

انتخاب گروه نمونه

گروه برتر  جشنواره آموزشی 87

ریاست دانشگاه

دکتر شعله شاه غیبی دکتر ستاره اخوان دکتر فریبا فرهادی فر دکتر ربابه محمد بیگی دکتر فریبا سیدالشهدایی دکتر فرناز زندوکیلی

عضو هیئت علمی

گروه برتر  جشنواره آموزشی  8

ریاست دانشگاه

دکتر شعله شاه غیبی دکتر ستاره اخوان دکتر فریبا فرهادی فر دکتر ربابه محمد بیگی دکتر فریبا سیدالشهدایی دکتر فرناز زندوکیلی

عضو هیئت علمی

استاد برتر

لوح تقدیر

ریاست دانشگاه

عضو هیئت علمی

تقدیر از زحمات

نامه تقدیر و تشکر

ریاست دانشکده

عضو هیئت علمی

همکاری در برگزاری جشنواره آموزشی دانشگاه

نامه تقدیر و تشکر

معاون آموزشی بعثت

عضو هیئت علمی

متخصص برتر در ترویج زایمان طبیعی

نامه تقدیر و تشکر

ریاست دانشگاه ایران

عضو هیئت علمی

ردیف

عنوان

محل بکارگیری

تاریخ

امتیاز

ماه

سال

1

پیاده سازی طرح دوره و بازنگری آن

دانشکده پزشکی

-

-

25/0

2

طرح درس

دانشکده پزشکی

-

-

5/0

روشهای نوین آموزشی (بحث گروه کوچک)

دانشکده پزشکی

-

-

5/0

3

طراحی و پیاده سازی روشهای نوین ارزیابی (Port folio, OSCEو درجهLog book, 360)

دانشکده پزشکی

-

-

4

ردیف

نام دوره

تاریخ

جمع مدت

محل دوره

از

تا

سال

ماه

1

دوره آموزشی تکمیلی ART (سونوگرافی واژینال IUI ، IVF ، ICSI)

15/9/80

15/9/81

-

-

پژوهشکده رویان

دوره یکساله روش های نوین درمان ناباروری

1/9/80

1/9/81

پژوهشکده رویان

ICDL

10/4/83

20/9/83

آموزشگاه فرزانگان

1-Title:  Estradiol Supplementation during the luteal phase in poor responder patients undergoing in vitro fertilization : a randomized Clinical trial.

Journal , Vol, No:

Authors: Marzieh Aghahosseini, Ashraf Aleyassin, Sepideh Khodaverdi, Fatemeh Esfahani, Robabeh Mohamadbeigi, Shohreh Movahedi, Ali Kord Valeshafad, et al.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Year of Publication:  

Review Article 5 original Article R Meta analysis 5 Case Report 5

2-Title: Epidemiology of metabolic syndrome among women of reproductive age in Abhar City in western Iran

Journal , Vol:27    No:5

Authors: Mohamadbeigi Robabeh, Fatholapour Asadola, Khodaverdi S , Dlpish Ali , Khodaverdi Maryam, Afkhamzadeh Abdorrahim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Year of Publication:  

Review Article 5 original Article R Meta analysis 5 Case Report 5

3-Title: Comparing the Effects of Ginger and Metoclopramide on the Treatment of Pregnancy Nausea

Journal , : Pakistan Journal of Biological Scienses

Authors: Robabeh Mohmmadbeigi, sholeh Shahgeibi, Nasrin soufizadeh, Masoumeh Rezaiie, Fariba Farhadifar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Year of Publication: 2011

Review Article 5 original Article R Meta analysis 5 Case Report 5

4- Title: Frequency and related factors of tubal patency after metothroxate treatment in women with ectopic pregnancy

 Journal, : Obstet. Gynaecol. Res. 2015,

Authors: Fariba Seyedoshohadaei, Robabeh Mohammadbeigi, Atefe Tahmuri and Ebrahim Ghaderi

Review Article 5 original Article R Meta analysis 5 Case Report 5

1

عنوان مقاله : بررسی تأثیر مصرف (TEA) Tranexamic Acid در بیماران هموفیلی شهر سنندج

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال نهم شماره 1 (پی در پی 33)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر اسداله فتح اله پور دکتر ربابه محمد بیگی دکتر یحیی مدیحی

سال انتشار مجله : پائیز 83

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

2

عنوان مقاله : بررسی میزان بروز مول هیداتیدی فورم و ...

عنوان مجله و شماره مجله : فصلنامه علمی مرکز پژوهشهای علمی دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال چهارم شماره 12

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر ربابه محمد بیگی دکتر بهرام نیکخو

سال انتشار مجله : بهار 87

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

3

عنوان مقاله : میزان بروز نقص طناب عصبی در نوزادان متولد شده در بیمارستان بعثت سنندج در سالهای 80-1377

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال ششم شماره 2 (پی در پی 22)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر ربابه محمد بیگی دکتر عزت اله رحیمی

سال انتشار مجله : زمستان 80

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

4

عنوان مقاله : بررسی شیوع ناباروری در شهر  سنندج در سال 1381

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال هفتم شماره 1 (پی در پی 25)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر ربابه محمد بیگی

سال انتشار مجله : پائیز 81

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

5

عنوان مقاله : بررسی شیوع دفع مکونیوم و عوارض آن در طی زایمان در شهر سنندج در سال 1382

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال هشتم شماره 4 (پی در پی 33)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر ربابه محمد بیگی دکتر اسداله فتح اله پور   - دکتر لیلا ساسانی

سال انتشار مجله : تابستان 83

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

6

عنوان مقاله : اثر سزارین بر کاهش باروری در زنان حامله شهر سنندج

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال نهم شماره 2 (پی در پی 34)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : دکتر ربابه محمد بیگی دکتر عزت اله رحیمی

سال انتشار مجله : زمستان 83

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£

7

عنوان مقاله : مقایسه سلامت روانی زنان یائسه و غیر یائسه

عنوان مجله و شماره مجله : دانشگاه علوم پزشکی کردستان -  سال نهم شماره 1 (پی در پی 33)

اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت : نسرین علی رمایی دکتر ربابه محمد بیگی

سال انتشار مجله : 16-14 شهریور ماه 86  

نوع مقاله:  مقاله تحقیقی¢  گزارش نادر£  مروری نمایه شده £  متا آنالیز£     نامه به سردبیر£


دفعات مشاهده: 6127 بار   |   دفعات چاپ: 297 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر