دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش واحد مدارک پزشکی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 705 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ -

واحد مدارک پزشکی اکبر آبادی

شرح وظایف مدارک پزشکی مسئول واحد :سرکار خانم راسخ کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از مقام مافوق راهنمایی وکنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها بررسی و نظارت بر پرونده های پزشکی تهیه شده برای بیمارانیکه به بیمارستان مراجعه میکنند و تاکنون پرونده نداشته اند. نظارت در بایگانی پرونده های پزشکی بیماران به طور دقیق و منظم پاسخگویی به مکاتبات اداری ،مراجع قضائی و... نظارت بر جمع آوری پرونده های بیماران معالجه شده و تعقیب بازگشت پرونده ها شرکت در جلسات کمیته مرکزی مدارک پزشکی نظارت بر امحاء پرونده بستری طبق مقررات موجود نظارت بر اموریکه مربوط به پذیرش بیماران با توجه به آمار تخت های خالی بیمارستان و تکمیل فرم های مورد نظر در پرونده بیماران بهنگام بستری و راهنمایی بیماران به بخشهای ذیربط بررسی آمار روزانه وضعیت تختهای هر بخش بررسی آمارهای مربوط به فعالیتهای بیمارستان بصورت ماهانه و سالانه و ارائه آن به مقامات مسئول تهیه گزارش از فعالیتها، مشکلات و پیشرفتها جهت سرپرست مربوطه. بررسی نیازهای واحدهای تحت پوشش و نیروی انسانی همکاری در استقرار استانداردهای اعتبار بخشی