دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش بیمه های تحت پوشش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 1,197 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ -

مرکز آموزش درمانی شهید اکبر آبادی

تامین اجتماعی عادی تامین اجتماعی خاص خدمان درمانی بیمه سلامت همگانی خدمات درمانی ایرانیان-خدمات درمانی کارمندی سایر اقشار اتباع-سایر اقشار بیمه نیروهای مسلح بستری