مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- [اخبار پایگاه]
برگزاری سومین پایگاه مراقبت های بارداری در مرکز آموزشی ودرمانی شهید اکبر آبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۹ | 

پایگاه آموزشی مراقبت های قبل ،حین و بعد از بارداری از تاریخ   1395/8/9  لغایت  1395/8/26 در مرکز آموزشی ودرمانی شهید اکبر آبادی با حضور همکاران گروه پرستاری ،مامایی سطح دانشگاه در حال برگزاری می باشد .
این دوره آموزشی با همکاری واحد آموزش مرکز و توسط اساتید برجسته مرکز با موضوعاتی چون معاینات عمومی خانم باردار ،غربالگری خانم باردار ،ارزیابی سلامت جنین ،زایمان فیزیولوژیک ،دیابت در بارداری ،احیاءمقدماتی نوزاد ،کاردیو میوپاتی ،ترومبو آمبولی وریدی و......به صورت تئوری وعملی برگزار گردیده وجلسات پرسش وپاسخ نیز با حضور اساتید وهمکاران محترم برقرار می باشد .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=48.30048.32822.fa
برگشت به اصل مطلب