مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- اتاق عمل
اتاق عمل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
رئیس بخش:دکترمنصوره زنجانی
سرپرستار بخش:خانم نقیان
تعداد تخت:4تخت عمل و 4 تخت ریکاوری
تعداد پرسنل:36نفر
شامل :
4نفرماما
13نفر پرستار
3نفر بهیار
3نفر تکنسین اتاق عمل
13نفر تکنسین بیهوشی
 
این بخش دارای 4 اتاق عمل می باشد که در آنها کلیه اعمال جراحی زنان و عمل سزارین تحت نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان و بیهوشی انجام می گیرد و کادر پرستاری مجرب آن عهده دار مراقبت های بعد از اعمال جراحی از مددجویان در بخش ریکاوری می باشند.
اصلی ترین نیازهای اموزشی مورد نیاز بخش عبارتند از:
 
ý     ترانسفوزیون خون و فراورده های ان
ý     احیا بزرگسال/احیا نوزاد
ý     آشنایی با گازهای اتاق عمل
ý     شستشوی دستها
ý     احتیاطات استاندارد
ý     وظایف پرستار اسکراب وسیرکولر
ý     روشهای استریلیزاسیون
ý     گزارش نویسی
ý     خطا های پزشکی و پرستاری
ý     طرز کار و استفاده و نگهداری از الکتروشوک و پالس اکسی متر
ý     اصول اولیه کاردر اتاق عمل
ý     آشنایی با روشهای ضد عفونی و محلولهاو ضد عفونی اتاق عمل
ý     مراقبت قبل و بعد از عمل
امکانات بخش:
o       دس
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=48.6391.44316.fa
برگشت به اصل مطلب