دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی مدیران ارشد
 • پژوهش و آموزش
 • ُسیستم نوبت دهی
 • کارکنان


نوبت دهی اینترنتی
واحد IT
گزارش تصویری
 • کارگاه شیر مادر
 • بیمارستان حمایت مادران
 • icu
 • recept
 • nicu
 • nicu
 • nicu
 • ماموگرافی
 • or
 • labor

معاون اجرایی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/7/21 | 
مدیر بیمارستان:جناب آقای مهندس حسن مهرجو
 

میزان تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت خدمات آموزشی درمانی


تلفن:55635995-55606033
 

عمده وظایف اصلی مدیر بیمارستان:مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و درمانی

هماهنگی و نظارت بر عملکرد مختلف واحد های مختلف مانند تجهیزات پزشکی-اداری-مالی و تاسیسات و ...

تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت ها ،مشکلات و راهکار های مختلف و ارانه به ریاست محترم بیمارستان

نظارت بر عملکرد پرسنل و ارائه راهکارهای مختلف با کمک کارشناسان در خصوص ارتقاء بهره وری و افزایش انگیزه کارکنان

مدیریت و نظارت بر منابع انسانی بیمارستان

بررسی وضعیت رضایتمندی مراجعه کنندگان -بیماران از خدمات موجود

توجه ویژه به شکایات بیماران و بررسی و ارائه راهکار

نظارت مستمر بر عملکرد مالی و صورت وضعیت ها و اسناد مالی -هزینه ها و درآمدها-انبار و اموال...

امور مربوط به سازمان دهی فعالیت های موجود

ارزیابی مستمر فعالیت ها و خدمات ارائه شده ،همکاری و هماهنگی بودن بخش ها با سازمان های نظیر بهزیستی-شهرداری-بیمه ها


دفعات مشاهده: 3582 بار   |   دفعات چاپ: 158 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر