نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد تدارکات و انبار

نام و نام خانوادگی مسئول واحد تدارکات : ربابه زکی زاده

نام و نام خانوادگی مسئول واحد انبار: علی صفری

1- رسیدگی به اسناد فاکتورهای خریداری شده توسط کارپرداز

2- نظارت بر اجناس خریداری شده توسط کارپرداز از نظر کمیته کیفیت ضمن مقایسه با اجناس مورد تقاضا

3- تهیه و تنظیم اسناد

4- صدوردرخواست تامین کالا (مصرفی، ملزومات اداری، تجهیزات پزشکی، فنی و مهندسی)

5- کنترل سفارش برای کالاهای پرمصرف

6- نظارت و کنترل بر عملکرد انبارداران

7- صدور رسید و حواله انبار برای کالا

8- کنترل و بررسی میزان مصرف کالاهای بخش های درمانی در هر ماه

9- توزیع کالا طبق برنامه زمانبندی شده

10- درخواست خرید کالا جهت انبارها

11- ثبت رسید کالاهای خریداری شده

12- چیدمان و بسته بندی کالاهای خریداری شده

13- صدور حواله و تحویل کالا به بخش ها مطابق حواله

14- رویت کالاهای حجیم و غیرقابل انبار شدن مثل مصالح ساختمانی، تاسیساتی، آزمایشگاه و غیره

15- بررسی و بایگانی اسناد

 
Template settings