نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه فوق تخصصی اطفال و نوزادان

در این درمانگاه خدماتی از قبیل : ویزیت نوزاد و شر ح حال گیری - معاینات عمومی و بررسی زردی نوزادی ( در صورت لزوم بستری) - کنترل وزن نوزاد و وضعیت وزن گیری - بررسی وضعیت شیردهی مادر ارائه می گردد.

 

نام پزشک( فوق تخصص نوزادان)

ایام هفته

آقای دکتر بردبار - آقای دکتر کلانی - آقای دکتر معذوری – خانم دکتر کشاکی- خانم دکتر سابوته

هر روز از ساعت ۱۰ الی ۱۲ بجز ایام تعطیل

 

Template settings