نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

آپنه نوزادی

تعریفآپنه به معنی قطع جریان هوا می­باشد. در طی آپنه ممکن است فعالیت تنفسی و همچنین تبادل اکسیژن قطع شود به مدت 20-30ثانیه، همراه با کند شدن ضربان قلب  )برادیکاردی(

نکته:

* در نوزادان ترم، آپنه همیشه نگران­کننده است و نیازمند ارزیابی تشخیصی فوری می­باشد.

* تنفس دوره­ای باید از وقفه­های آپنه­ای طولانی مدت افتراق داده شود، چرا که مورد دوم ممکن است با بیماری­های جدی همراه باشد.

 

انواع آپنه:

آپنه مرکزی، آپنه انسدادی، آپنه مخلوط.

آپنه مرکزیدر نتیجه کاهش تحریک عضلات تنفسی

توسط CNS به وجود می­اید، جریان هوا و حرکت

دیواره قفسه سینه وجود ندارد.

آپنه انسدادیناپایداری حلق، خم شدگی گردنبا

عدم وجود جریان هوا ولی حرکت مداوم دیواره قفسه

سینه مشخص می­شود.

کاهش ضربان قلب ) برادیکاردیدر بیش از95% موارد، 1تا 2 ثانیه بعد از آپنه اتفاق می افتد.

 *با مانیتور کردن نوزادان در دوره­های کوتاهی کاهش اشباع اکسیژن در نوزادان دیده می­شودکه طبیعی است و نیاز به درمان ندارد.

درمان:

1- اکسیژندرصد اشباع اکسیژن85-95% حفظ شود.

2- از رفلکس­هایی که سبب آپنه می­شود باید اجتناب

کردمثلاساکشن باید با دقت انجام شود تا منجر به

تحریک رفلکس اوغ زدن نشود.

3- از پوزیشن فلکشن و اکستنشن شدید گردن باید

جلوگیری شود تا مانع آپنه ) وقفهانسدادی شود.

4- تأمین انرژی کافی

5- تحریک پوستی

6- درمان با داروهایی متیل گزانتین­ها: آپنه نارسی مکرر می­تواند با تئوفیلین یا کافئین درمان شود )کافئین اثرات جانبی کمتری دارد(.

توجههنگام تجویز این داروها باید علائم حیاتی و پاسخ بالینی مانیتور ) پایش ( شوند.

7-دوکساپرام به عنوان یک محرک تنفسی قوی شناخته

منابع:

-کتاب پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد،دکتر ذوالفقاری،مدکتر اسدی نوقابی،اتهرانبشری، 1397

-کتاب پرستاری کودکان، کودک بیمار 0.دکتر

میرلاشاری،ژ.رسولی،مقره باغ،زتهراناندیشه

رفیع، 1397.

 

 

شماره تماس بیمارستان : 55637084

نکتهسن حاملگی مهمترین عامل تعیین­کننده در کنترل تنفسی است، به صورتی که میزان شیوع آپنه با

سن حاملگی ارتباط معکوس دارد.

آپنه ترکیبیشایعترین نوع آپنه در نوزادان نارس می-باشددر این نوع آپنه انسدادی قبل یا بعد از آپنه مرکزی ایجاد می­شود.

 

نکتهحملات کوتاه آپنه، معمولا مرکزی هستند، در حالی که آپنه­های طولانی اغلب ترکیبی می­باشند.

 

تظاهرات بالینی:

*عدم تنفس، کاهش ضربان قلب، کاهش اشباع اکسیژن خون، سیانوز.

*تکرار حملات آپنه در نوزادان نارس بدون بیماری تنفسی در روز اول مشابه تکرار حملات در

  سرتاسر هفته اول می­باشد.

*در نوزادان پره­ترم آپنه وخیم  )شدیدبه صورت توقف تنفس برای بیش از 20 ثانیه یا برای هرمدت زمانی در صورتی که با سیانوز یا برادیکاردیکاهش ضربان قلب همراه باشدتعریف می­شود.

شده است، و در نوزادانی که آپنه نارسی دارند و به متیل

گزانتین ها پاسخ نمی­دهند، مؤثر است.

8- برای نوزادان در معرض خطر آپنه، باید

مانیتورینگ قلبی تنفسی آغاز شود.

نکتهشروع آپنه بعد از هفته دوم زندگی در یک نوزاد نارس که قبلاخوب بوده یا در یک نوزاد ترم در هر زمانی یک رویداد بحرانی است که نیاز به بررسی فوری دارد.

9- تزریق گلبول­های قرمز جهت کاهش بروز آپنه برای

نوزادان به شدت کم خون انجام می­شود.

10-دستگاه تنفس مصنوعیدر صورت مؤثر نبودن

سایر مداخلات.

چند نکته:

- اگرچه نوزادان پره­ترم در معرض خطر بیشتری برای

سندرم مرگ ناگهانی (SIDS   ) هستند، آپنه نارسی

عامل خطری برای مرگ ناگهانی نیست.

- خوابانیدن نوزادان و شیرخواران به پشت ) طاقباز(

میزان مرگ های SIDS را بیش از 92 % کم می­کند.

نتیجهاجتناب از سیگار کشیدن و گرم کردن بیش از

حد نوزاد در پیشگیری از SIDS اهمیت دارد.

 

مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادی

تهیه ­کننده:

واحد اموزش به بیمار بخش ویژه نوزادان

آپنه نوزادی

Template settings