نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
  • 1401/12/16 - 13:20
  • - تعداد بازدید: 32
  • - تعداد بازدید کنندگان: 25
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

افتتاح کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی

12409.mp3 افتتاح کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی

کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی در تاریخ ۱۶ اسفند با حضور مدیران مرکز، رییس بخش نوزادان و نیز مدیر گروه و اعضاء گروه شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح گردید.

دکتر آرش بردبار با ابراز خرسندی از آغاز به کار این کلینیک، همکاری درون سازمانی گروه شنوایی شناسی و بیمارستان را تجربه‌ایبسیار موفق دانسته و از این همکاری به عنوان نمونه‌ایقابل دفاع از حضور گروه‌های توانبخشی در عرصه بالین نام بردند.

دکتر پور بخت مدیر گروه شنوایی شناسی نیز با تقدیر از حمایت‌های بیمارستان در دست یابی و تحقق این هدف، شکل گیری این کلینیک را بستری مهم در زمینه افزایش دسترسی جامعه تحت پوشش بیمارستان به خدمات غربالگری مداخلات به موقع و توانبخشی شنوایی دانست. همچنین در این جلسه بر هم افزایی بیشتر و افزایش سطح همکاری گروه شنوایی شناسی با بیمارستان تاکید شد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار داخلی,اطلاعیه واحد توسعه تحقیقات بالینی
  • News code : 12409
کپی لینک کوتاه:
key words
علی علی
خبرنگار

علی علی

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings