نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی پزشکان مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

 

1

دکتر آرش بردبار

دانشیار

فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی 

2

"مریم  کاشانیان

استاد

زنان وزایمان فلوشیپ طب مادر وجنین(پریناتولوژی)

3

"مهناز اشرفی

استاد

زنان وزایمان فلوشیپ نازایی و IVF

4

ملیحه فاکهی

استادیار

زنان وزایمان

5

" مریم رحیمی

استادیار

زنان وزایمان

6

"مژگان جاودانی مسرور

دانشیار

زنان وزایمان و فلوشیپ نازایی وIVF

7

فرحناز فرزانه

دانشیار

زنان وزایمان و فلوشیپ نازایی وIVF

8

" آزاده اکبری سنه

دانشیار

زنان وزایمانو فلوشیپ نازایی وIVF

9

" ربابه محمدبیگی

دانشیار

زنان وزایمان

10

"شهناز احمدی

استاد

زنان وزایمان و فلوشیپ نازایی وIVF

11

" نوشین اشراقی

دانشیار

زنان وزایمان فلوشیپ طب مادر وجنین(پریناتولوژی)

12

" مژگان مختاری

دانشیار

زنان وزایمان

13

"مهدیس محمدیان امیری

استادیار

زنان وزایمان و فلوشیپ آنکولوژی

14

"مریم مظلومی

استادیار

زنان وزایمان

15

"مهتاب متوسلیان

استادیار

زنان وزایمان فلوشیپ طب مادر وجنین(پریناتولوژی)

16

 "عبدالرضا استقامتی

دانشیار

متخصص اطفال

17

" ماندانا کشاکی

دانشیار

فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی 

18

" علی معذوری

دانشیار

فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی 

19

"مریم سابوته

دانشیار

فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی 

20

"مجید کلانی

دانشیار

فوق تخصص نوزادان و پریناتولوژی 

21

"مریم وفاپور

استادیار

متخصص اطفال

22

"سحر همتی

استادیار

متخصص اطفال

23

"لادن یونسی اصل

دانشیار

رادیولوژی

24

"زینب صفرپور لیما

استادیار

رادیولوژی

25

آیدا روستائی

استادیار

رادیولوژی

26

"امینه شافعی نیا

استادیار

بیهوشی

27

"مجید اکلملی

استادیار

بیهوشی

 28

نیلوفر خسروی

استادیار

بیهوشی

29

" زهرا زندیه

استادیار

بیولوژی تولید مثل

30

" فاطمه سادات امجدی

استادیار

بیولوژی تولید مثل

31

" آزاده شجاعی

استادیار

ژنتیک پزشکی

32

گلناز خاکپور

استادیار

ژنتیک پزشکی

33

" مریم عبیری

استادیار

ژنتیک پزشکی

34

"سمیرا مهر علی زاده

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای قلبی اطفال

35

" محمد رادگودرزی

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای قلبی اطفال

36

"نیما نریمانی

استادیار

اورولوژی

37

"ملیحه مظاهریزدی

استادیار

شنوایی سنجی

38

"مریم ترامشلو

استادیار

گفتاردرمانی

  

 

Template settings