نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد امور اداری و کارگزینی

نام و نام خانوادگی مسول : محمد فضایی

 • بررسی ارزیابی عملکردکارکنان و اجرای صحیح آن
 • تهیه گزارشات آماری
 • انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان
 • پاسخگویی به مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه
 • پیگیری امور مربوط به آموزشهای کوتاه مدت کارکنان
 • امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت
 • انجام امور بازنشستگی کارکنانی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند
 • آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال
 • تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء رتبه وطبقه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و پیگیری مصوبات کمیته
 • انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
 • اجرای امور تشکیلات و طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکیل کمیته های مربوطه
 • انجام امر مربوطه به گزینش کارکنان
 • کنترل ورود و خروج پرسنل
 • بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربوطه
 • پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی
 • انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و قراردادی
 • صدور گواهی انجام کار ، اشتغال بکار کارکنان
 • انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص تاییدیه تحصیلی واصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه و ...
 • پیگیری امور تخلفات اداری کارکنان
 • انجام سایر امور ارجاعی
Template settings