نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد امور رفاهی

نام و نام خانوادگی : صدیقه علی علی

1- پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اولویت های رفاهی آنان با انجام نظرسنجی های مختلف، و اقدام در مورد تامین نیازهای مربوطه؛

2- برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی در خصوص برنامه های رفاهی ویژه کارکنان و نمایندگان رفاهی واحدهای تابعه دانشگاه؛

3- پیگیری کلیه امور مربوط به بیمه تکمیلی درمان و اموال کارکنان دانشگاه؛

4- انعقاد قراردادهای رفاهی با اماکن اقامتی در مشهد و سایر شهرهای کشور و انجام سایر قراردادهای رفاهی؛

5- سهمیه بندی و ثبت نام متقاضیان به منظور استفاده از اماکن اقامتی در سفرهای تابستانی؛

6- برگزاری تور های سیاحتی-زیارتی یکروزه؛

7- انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی در قالب وام (تسهیلات نقدی خرید خودرو، خرید کالا و قرض الحسنه) به کارکنان دانشگاه؛

8- صدور مجوز استفاده از خوابگاه تهران جهت ماًموریت های اداری

9- برقراری ارتباط با امور رفاهی سایردانشگاههای علوم پزشکی  جهت استفاده همکاران از خدمات رفاهی آنان

10- انجام مکاتبات لازم به منظور برقراری کمک هزینه عائله مندی، اولاد، فوت و ازدواج و پرداخت جوایز شاگردان ممتاز پرسنل ستاد مرکزی دانشگاه؛

Template settings