نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه آنکولوژی و رادیو تراپی

 

-مشاوره انکولوژی و تصمیم گیری مشترک جهت بیماران انکولوژی

-ارجاع به رادیو تراپیست جهت شیمی درمانی

-مشاوره و غربالگری سرطان ها در بیماران پر خطر از نظر سرطان

-ولوسکوپی واژینوسکوپی- بیوپسی ولو و واژن

-تخریب ضایعات وارت(زگیل تناسلی)و دیگر ضایعات

-کولپوسکوپی

- اقدامات تشخیصی درمانی قبل از جراحی

-ویزیت رادیوتراپیست و ارزیابی رادیوتراپیست جهت درمانی رادیوتراپیست

-پیگیری و ارزیابی طولانی در بیماری سرطانی

 

ایام هفته نام پزشک
خانم دکتر مهدیس محمدیان   روزهای یکشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲.۳۰
خانم دکتر علیزاده روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲.۳۰
Template settings