نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

این بخش با کادر پزشکی و  مامایی مجرب مسئولیت مراقبت از مادران و نوزادان پس از زایمان طبیعی و سزارین را بر عهده دارند. مادران را پس از زایمان از بخش زایمان و یا پس از عمل سزارین از ریکاوری اتاق عمل تحویل گرفته و مراقبت های لازم را ارائه می دهد.
 
مراقب های ارائه شده به مادران پس از زایمان توسط ماما عبارت است از :
مراقبت مادر حین ریکاوری ( کنترل خون ریزی پس از زایمان ، کنترل علائم حیاتی)
ارسال آزمایشات درخواستی
مشارکت و انجام ویزیت مادر به همراه متخصص
کنترل محل عمل و تعویض پانسمان
انجام مراقب های پاراکلینیکی و آزمایشگاهی و پیگیری جواب آن ها و اطلاع جواب به پزشک
-انجام انواع مشاوره با پزشکان داخل و خارج از مرکز-
انجام فرآیند دارو دهی
اطلاع مقادیر بحرانی به پزشک
انجام فرآیند اعزام به خارج از مراکز
انجام فرآیند ترخیص
 
پذیرش نوزاد و معاینه ی اولیه نوزاد
همراهی در ویزیت نوزاد به همراه متخصص
انجام مراقبت های سونوگرافی ، اکوکاردیوگرافی
اطلاع مقادیر بحرانی ، پرخطر و اورژانسی به پزشک
ارسال آزمایشات مختلف

آموزش ارائه شده به مادر عبارت است از :
آشنایی مادر با بخش
آموزش شیردهی
آموزش مراقبت از زخم پس از ترخیص و حین ترخیص
 
آموزش های ارائه شده به پرسنل عبارت است از:
 
- آموزش مراقبت از زخم پس از ترخیص و حین ترخیص
آموزش شیردهی
آشنایی با پنج بیماری شایع بخش
آشنایی با بیماری های اورژانسی و پر خطر بخش و اقدام براساس پروتکل مدون تشخیصی – درمانی بخش
آموزش احیا بزرگسال و نوزاد
آشنایی با کلیه فرآیند های رایج در بخش
-آموزش در بخش به رده های مختلف فرا گیران پزشکی شامل کارآموز-کارورز و رزیدنت زنان توسط متخصص مسئول.

بعد از زایمان

تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

نظرات

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings