نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد تاسیسات

نام و نام خانوادگی : پیمان لشنی

1- تهیه طرح و محاسبه پروژه های لوله کشی آب وفاضلاب روستاها و شهر ها

2- انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات ناحیه صنعتی از قبیل آب –برق – فاضلاب -آسانسور – جرثقیل-تهویه و شوفاژ

3- تهیه طرح های نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات

4-  نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات

5- تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات ناحیه صنعتی

6-  انجام تحقیقات و بررسی های علمی وفنی در زمینه برق و تاسیسات

7-  محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات یا دستگاههای تصفیه آب استخر یا دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه مرکزی تولید نیرو

8- سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی

9- رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات کشتارگاهی و یا تجهیزات بیمارستانها

10- نظارت بر تهیه قطعات یدکی ونصب و انتقال موتورها وتعمیر موتور و تلمبه

11- نظارت بر نصب مخازن هوایی آب و تعمیر تلمبه های سوخت رسانی

12- شرکت در کمیسیون های فنی

13- نظارت بر کار متصد یان پستهای کاردانی و راهنمایی آنان در انجام امور محوله

14- نظارت بر کار واحدهای تابعه کنترل و هماهنگی فعالیت های مربوط

Template settings