نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

خط مشی ها و فرایندهای کتابخانه     

 

کتابخانه بیمارستان دارای مجموعه ای از خط مشی ها و فرایندهای شفاف بر اساس خط مشی و فرایند جاری سازمان مادر است. عملکرد خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در همه جنبه ها مستند گردیده و در دسترس کاربران و ذی نفعان قرار میگیرد. این خط مشی و فرایندها شامل موارد زیر است:

*دسترسی به خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی

* دسترسی به منابع چاپی و غیرچاپی

* دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات و سامانه ها

* مجموعه سازی و سازماندهی منابع چاپی و غیر چاپی

* گردش منابع / امانت

*رعایت حق مؤلف

*امانت بین کتابخانه ای

* خدمات مرجع

* خدمات مرجع مجازی

* آموزش کاربران و کارکنان کتابخانه

* امور اجرایی و اداری

آیین نامه کتابخانه:

شرایط امانت کتاب :

برای امانت کتاب عضویت در کتابخانه از طریق پورتال کتابخانه مرکزی الزامی است. افراد زیر می‌توانند منابع مورد نیاز خود را از کتابخانه بیمارستان اکبرآبادی امانت بگیرند:

- اعضای هیأت علمی مرکز و دانشگاه علوم پزشکی ایران

- دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی مرکز

- دانشجویان (پزشکی و پیراپزشکی ) مرکز

 - کارمندان و پرسنل شاغل در مرکز

- دانشجویان مهمان و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی از خدمات کتابخانه استفاده کنند.

تعداد کتاب‌های امانت برای دانشجویان و کارمندان مرکز ۲ عدد به مدت  دو هفته و اعضای هیأت علمی و دستیاران مرکز ۳ عدد به مدت دو هفته می‌باشد.

 کتاب های رفرنس تک نسخه ای امانت داده نمی شود .

 اگر امانت گیرندگان در حفظ و نگهداری کتاب سهل انگاری یا آن را مفقود کنند باید کتاب راخریداری و جایگزین نمایند.

                                                                                                 

Template settings