نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

ریئس بخش :دکتر مریم رحیمی
مسئول بخش:فاطمه پویا

بلوک زایمان در فضایی با ۱۷ اتاق  ال دی آر و برخورداری از کادر مجرب و تخصصی همراه با آخرین تجهیزات روز پزشکی آماده ارائه خدمات درمانی در کلیه ساعات شبانه روز به بیماران محترم می باشد.
خدمات بخش بلوک زایمان:

 • معاینه اولیه کلیه مراجعین زایمانی و غیر زایمانی و تشخیص موارد منجر به زایمان،موارد اورژانس و اندیکاسیون های بستری باحضور شبانه روزی متخصص زنان مقیم
 • انجام زایمان های طبیعی در اتاق های پیشرفته ال دی آر،دستگاه مانیتورینگ جنین مادر با حضور همراه آموزش دیده
 • آماده سازی کلیه مادران جهت سزارین و انجام مانیتورینگ جنین قبل از عمل
 • انجام همجواری مادرونوزاد و برقراری تماس پوستی بلافاصله بعد ازتولد درزایمان های طبیعی و سزارین
 • حضور ۲۴ ساعته متخصص مقیم اطفال و حضور برسرکلیه زایمان های طبیعی و سزارین درراستای ارتقاء ایمنی نوزاد
 • ارائه خدمات تخصصی جهت بارداری های پرخطر(جفت سرراهی-سقط-کاهش رشدجنین)
 • انجام بی دردی های دارویی(اسپاینال و اپیدورال) و غیردارویی زیر نظر متخصصین مجرب بیهوشی
 • حضور مامای همراه وآموزش دیده در صورت تمایل مادران در طول زایمان
 • حضور مامای مراقب نوزاد جهت کلیه زایمان های طبیعی و سزارین
 • صدور گواهی ولادت درروز تولد همه روزه به جزایام تعطیل از ساعت۱۴-۱۱
 •  انجام شیردهی اولیه جهت کلیه نوزادان خوش حال
 • برگزاری کلاس های آمادگی زایمان برای مادران باردار زیرنظر ماماهای مجرب بلوک زایمان
 • برگزاری کلاس های رایگان مشاوره شیردهی زیرنظر ماماهای مجرب بلوک زایمان
Template settings