نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

سنجش تراکم استخوان

 

 انجام تراکم استخوان با تعرفه دولتی در تمامی روزهای هفته از صبح تا عصر در واحد رادیولوژی در خدمت مراجعین محترم میباشد .

Template settings