نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه سنجش تراکم استخوان

 

این درمانگاه جهت انجام تراکم استخوان با تعرفه دولتی در تمامی روزهای هفته از صبح تا عصر در خدمت مراجعین محترم میباشد .

Template settings