نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

سندرم تخمدان پلی­کیستیک:

PCOS  اختلالی است که مشخصه اصلی آن الیگومنوره یا آمنوره همراه با شواهد بالینی یا آزمایشگاهی هایپراندروژنمی است. احتمالا"  پلی ژنیک یا چند عاملی یا هر دو است.

 

معیارهای تشخیص:

 الف)معیار اصلی شامل :

  1. -     عدم تخمک­گذاری مزمن
  2. -     افزایش آندروژن خون
  3. -     نشانه های بالینی هایپرآندروژنیسم

ب) معیارهای فرعی شامل:

  1. -     مقاومت به انسولین
  2. -     شروع هیرسوتیسم وچاقی منارک
  3. -     افزایش نسبتLH وFSH
  4. -     عدم تخمک­گذاری متناوب به همراه افزایش تستوسترون، آندروژن،DHEAS

درمان :

درمان وابسته به هدف­های بیمار است. برخی از بیماران خواهان جلوگیری از حاملگی هورمونی هستند، در حالیکه برخی دیگر تخمک­گذاری را می­طلبند.

در تمام مواردی­ که اختلال عملکرد واضح تخمدان وجود دارد باید توسط تجویز پروژسترون از اثرات ناخواسته استروژن بر آندومتر جلوگیری کرد.

 این کار را می­توان توسط فاز لوتئال دوره­ای ناشی از القای تخمک­گذاری، کنترل توسط پروژسترون از طریق داروهای ضد بارداری یا تجویز دوره­ای پروژسترونی جهت تنظیم آندومتر یا قاعدگی انجام داد.

*کاهش وزن: باعث بهبود سلامت کاهش سطح انسولینSHBGو آندروژن می­شود.

*ضد حاملگی­های خوراکی

*مدروکسی پروژسترون

*اگونیست­های هورمون­های آزادکننده گنادوتروپین 

*گلوکوکورتیکوئیدها

*اسپیرونولاکتون

*سیروتیرون استات

*متفورمین

*برداشت گوه­ای تخمدان

(Ovarian –Wedge-Resection)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings