نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : شیما حیدری

سخت افزار
1- سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه
2- رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها(طبق فرآیند واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)
3- برآورد نیازهای سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید با هماهنگی مدیریت حوزه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه  (در صورت نیاز)
4- رفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه (داکت، پریز شبکه، رک، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
5- رفع عیب اولیه تجهیزات فعال شبکه (سوییچ، اکسس پوینت، تجهیزات بی سیم و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 
نرم افزار
1- نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
2- فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)
3- نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ،  آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
4- ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران
5- ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها
6- رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری
 
 
WEB SITE
1- طراحی Web Site  برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری
2- بروزرسانی صفحات وب سایت
3- قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت
4- طراحی فرمهای و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع
5- نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website حوزه
 
آموزش
1- مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT
2- شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه
3- آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز
4- ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق وب سایت واحد
 
امور ستادی
1- انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه
2- انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات
3- شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم
4- پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر
5- ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر
6- پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT در حوزه
 
شبکه
1- ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران
2- اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای مدیریت فناوری.
3- برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه دانشگاه طبق فرآیندهای مدیریت فناوری
4- حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها
 
شرح وظایف مسئول فنآوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS
آموزش HIS 
1- برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت فنآوری اطلاعات
2- آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .
3- تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .
4- ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهای مجموعه.
5- اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS  و پی گیری رفع آن از طریق مسئول مربوطه.
6- نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.
7- تهیه پشتیبان از دیتا بانکهای HIS.
8- تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .
Template settings