نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

درمانگاه فوق تخصصی قلب ( جنین و بزرگسال)

 در این درمانگاه خدماتی از قبیل :

ویزیت فوق تخصص قلب- اکوکاردیوگرافی- EKG- انجام مشاوره های  قلب درمانگاه پره ناتال و ژنیکولوژی

 قلب جنین ونوزاد  :  ویزیت فوق تخصص قلب و اکو کاردیوگرافی قلب جنین و نوزاد

 مشاوره ها و ارجاعت قلب جنین و نوزاد از بیمارستان و مراکز دیگر ارائه می گردد.

 

نام پزشک

ساعت

ایام هفته

نوع درمانگاه

آقای دکتر بهلولی

۱۰ الی ۱۲

یکشنبه - سه شنبه

بزگسالان

آقای دکتر راد گودرزی

۸ الی ۱۰

 سه شنبه

جنین

خانم دکتر مهر علی زاده


۹ الی ۱۱

شنبه

جنین

Template settings