نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه مامائی ( پریناتولوژیست)

در این درمانگاه خدماتی از قبیل : شرح حال گیری و ویزیت پرناتالوژیست-کنترل وزن- نبض – دما و فشارخون مادر و صدای قلب جنین – انجام سرکلاژ ( در بخش) - چک انقباضات رحمی -کشیدن بخیه ها بعد عمل سزارین -انجام تست آمنیوشور(تشخیص پارگی کیسه آب جنین) -سونوگرافی کمک تشخیصی توسط پرناتالوژیست کشیدن نخ سرکلاژ - انجام مشاوره پرناتالوژیست برای بیماران ارجاعی از مراکز دیگر تست و گذاشتن اسپکلومPooling test, Amnisure - NST- ارائه می گردد

 

نام پزشک( پرناتولوژیست)

ایام هفته

خانم دکتر اشراقی (شنبه –دوشنبه)
خانم دکتر متوسلیان( یکشنبه – چهارشنبه)
خانم دکتر اعزازی( سه شنبه – پنجشنبه)

هر روز بجز ایام تعطیل
 از ساعت ۸ الی ۱۳

خانم دکتر اعزازی
خانم دکتر متوسلیان

کلینیک ویژه:  هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۷
جهت تعیین وقت روزانه به پذیرش مراجعه گردد

Template settings