نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

مرکز ماموگرافی بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی

 

این مرکز دارای یکی از مجهزترین و بهترین دستگاه های ماموگرافی موجود در جهان میباشد که همه روزه بدون وقت قبلی با تعرفه های کاملا دولتی در خدمت مراجعین محترم میباشد .

Template settings