نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های مرکز تلفن

نام و نام خانوادگی : سلیمه قدرت آبادی

 • برقراری ارتباط تلفنی داخلی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد
 • برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و کارکنان سایر موسسات و سازمانهای داخل شهر یا سایر نقاط کشور
 • برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور ریاست بیمارستان
 • نظارت مداوم در کار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر و گزارش به موقع تعمیرات مورد نیاز
 • نظارت بر انجام تعمیرات جزئی نظیر تعویض لامپ ، فیوز ، کلید ، و رفع اتصالات معمولی و سطحی سیمها و نصب تلفن جدید
 • پیج کردن برای کلیه موارد مورد نیاز در سیستم از قبیل: خدمات ، همراه بیمار ، پرسنل پرستاری ، اینترنها
 • پیج کردن و اطلاع رسانی درمورد کنفرانسها و جلسات با مسئولین محترم
 • همکاری با روابط عمومی و پیج مسائل مربوط به اطلاع رسانی در مورد مناسبتهای عزاداری و جشن های مختلف و ...
 • گرفتن شماره های مربوط به پذیرش بیماران به بیمارستانهای شیراز ( از جمله ستاد هدایت ، انکال اعزام ، کشیک اورژانس ، اتندینگ مربوطه به دفعات متعدد )
 • برقراری ارتباط از طرف بیمارستانهای اطراف به این بیمارستان و پذیرش بیماران آنها (داراب ، جهرم ، گراش ، استهبان ، نیریز و ..) به سوپروایزور و اینترن اتفاقات
 • گرفتن شماره های اتندینگ کشیک جهت پذیرش بیمار جهت سوپروایزور و اینترن مربوط و اطلاع رسانی به بیمارستانهایی که درخواست پذیرش دارند.
 • هماهنگ کردن با پرسنل نقلیه در هر ساعت از شبانه روز جهت رفت و امد اتندینگ بصورت اورژانس و غیر اورژانس
 • برقراری تماس بین کارکنان بیمارستان با (ام ، آر ، آی – سنگ شکن – ماموگرافی – تراکم استخوان – دیالیز – بیمارستان شریعتی و آزمایشگاه و قسمتهای مختلف مدیریتی
 • جوابدهی و ارتباط بین ارباب رجوع و درمانگاه حضرت ولی عصر (عج ) به تعداد بسیار زیاد
 • گرفتن شماره موبایل برایofو انکالی پرسنل جهت بخشهای مختلف بیمارستان
 • همکاری با تیمcprو هماهنگ کردن بصورت پیج و تلفنی با افراد ذیربط ( سوپروایزور – اینترن بخش – اینچارج بیهوشی)
 • فراهم کردن دفتر راهنمای تلفن (شماره کلیه بیمارستانهای استان فارس ، اساتید ، پرسنل )و به روز نگه داشتن آن
 • هماهنگی و اقدام برای رفع اشکالات خطوط تلفن که به بیرون از بیمارستان مربوط می شود
 • هماهنگی با مرکز ستاد هدایت شهرستان فسا
 • تنظیم برنامه کار تلفن خانه و تقسیم وظایف بین عوامل تحت سرپرستی و ارائه همکاری های لازم
 • رعایت نزاکت و ادب و خودداری از استراق سمع
Template settings