نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

اهم وظایف و فعالیت های پرستاران نوزادان

1.پذیرش نوزاد
2. تحویل مدارک مددجو
3. برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده
4. بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد غیر طبیعی معیارهای استاندارد سلامت
5. انجام مراقبت های پرستاری تخصصی از نوزاد نارس
6. اجرای استانداردهای مراقبت های جداسازی به روش مستقیم وغیر مستقیم
7. برقراری محیط ایمن و آرام به منظور پیشگیری از تحریکات عصبی
8. ارائه مراقبت های ویژه نوزادان تحت درمان با فتوتراپی,پیشگیری از عوارض آن درنوزاد
9. انجام مراقبت های قبل,حین و پس از فتوتراپی و پیشگیری از عوارض احتمالی نمونه گیری شریانی,وریدی و سایر ترشحات بدن نوزاد با مسئولیت پزشک
10. گزارش وثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد
11. انجام تدابیر پرستاری لازم به منظور حفظ و تثبیت درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیری از هیپوترمی/هیپرترمی
12. کنترل جذب و دفع به طور دقیق
13. اکسیژن درمانی و پیشگیری از عوارض آن
14. برسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش های کنترلی درد
15. مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
16. مشاوره وآموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن
17. بکارگیری اول صحیح مراقبت های پرستاری در زمینه مسائل و مشکلات شایع دوران نوزادی و شیرخوارگی(مراقبت از بند نازف,ورم ملتحمهDiaper Rash, و سایر موارد)
18. انجام مراقبت های لازم قبل,حین و پس از تعویض خون
19. اجرای دارو درمانی با توجه به میزان داروی تجویز شده
20. مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون,بهداشت جسمی,تغذیه,خواب واستراحت و سایر موارد
21. آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری های پی در پی
22. پیگیری وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاری در ارجاع مناسب آنان
23. هماهنگی و همکاری با مسئولین مربوطه مرکز به منظور ساماندهی نوزادانبی سرپرست
24. ثبت کلیه موارد فوق الذکر
25. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

Template settings