نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

رئیس بخش: خانم دکتر  مژگان مختاری
مسئول بخش: خانم مژگان خسروپور

این بخش با کادر پرستاری و مامائی و پزشکی کارآزموده مسئولیت مراقبت از کلیه بیمارانی که مبتلا به انواع بیماریهای شایع در زنان (بدون نیاز به اعمال جراجی یا نیازمند به عمل جراحی) می باشند را برعهده دارد.
این مراقبت ها شامل آماده کردن مددجو جهت عمل جراحی و انجام مراقبت های بعد از جراحی و کنترل علائم حیاتی بیمار، دادن دارو،آموزش کتبی و شفاهی در مورد بهداشت، احکام مراقبت بعد از عمل و تنظیم خانواده ،انجام EKG و CXR،انجام معاینات ژنیکولوژی، مراقبت از سر درد پس از سزارین،انجام پاپ اسمیر و پایپل و گرفتن کشت از زخم ،برقراری IV LINE می باشد.

سایر اقداماتی که در این بخش صورت می گیرد عبارت است از  هماهنگی جهت انجام CT وMRI خارج از مرکز،پی گیری داروهایی که باید از هلال احمر تهیه شود ،هماهنگی جهت گرفتن رضایت عمل جراحی و رضایت پزشکی قانونی، چک کردن مهر سونوگرافی جهت تهیه میزوپروستول، تهیه نسخه و...
اعمال جراحی انجام شده در این واحد شامل لاپاراسکوپی،هیستروسکوپی،هیسترکتومی واژینال ،هیسترکتومی ابدومینال ،TL،توبوپلاستی ،کورتاژ تخلیه ای وتشخیصی ،APR و TOT،لاپاراتومی کیست تخمدان وEP، ترمیم جدار ، دبریدمان زخم ، ترانسفوزیون خون، خروج IUD‌،دوش واژینال ،تخلیه هماتوم،R/Oدردهای شکمی وخونریزیهای ناشی از کانسرهای رحم وتخمدان،هایمنکتومی ،ترمیم پارگی  واژن ،مراقبت بعد از زایمان،مراقبت بعد از سزارین،انفوزیون سولفات منیزیم،مراقبت بیماران پره اکلامپسی ،مراقبت از نوزاد،مراقبت از بیماران جهت ختم بارداری با مزوپروستول و تراکشن و نمونه گیری جهت آزمایش ،تعویض پانسمان،سونداژ و کنترل IO،پیگیری انجام مشاوره قلب ،داخلی ،قانونی جهت بیماران کاندید،مراقبت از بیماران OHSS عمل می باشد.

Template settings