نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه کار درمانی

 

  • کاردرمانی تخصصی نوزاد نارس
  • تاخیر حرکتی و اختلالات رشدی
  • فلج مغزی
  • بیماری های اسکلتی - عضلانی
  • اختلالات ارتوپدی کودکان
  • اختلالات مرتبط با مهارت های دست
  •  ارزیابی تکامل حسی و حرکتی  شناختی و درکی نوزاد
  • -مداخلات تسهیل تکامل حسی و حرکتی و شناختی و درکی نوزاد
  • آموزش هندلینگ نوزاد به والدین (وضعیت دهی مناسب نوزاد در منزل)
  • مشاوره به والدین در زمینه تطابقات محیط منزل

 

پزشک ایام هفته
آقای دکتر مالک امینی روز های چهار شنبه از ساعت 8 الی 12
آقای دکتر چراغی روز های یک شنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 12

 

 

 

 

Template settings